فضاساز میلگرد یا اسپیسر میلگرد

2673

فضاساز میلگردیا اسپیسر میلگرد: Rebar Spacer ، المانی می‌باشد که به منظور ایجاد فاصله میلگرداز سطح بیرون یبتنمورد استفاده قرار می‌گیرد. این کار به این منظور صورت می‌پذیرد که مانع از رسیدن عواملخورندهمحیط به سطح میلگرد شود. رسیدن رطوبت و اکسیژن به سطح میلگرد باعث واکنشاکسایش-کاهش Redox شده و باعث اکسیده شدن میلگرد در سطح وسیعی می‌شود. این فرایند کهزنگ‌زدگینیز به آن اطلاق می‌شود، باعث افزایش حجم میلگرد شده و در نهایت با فشار زیادی که به بتن می‌آورد باعث ایجاد ترک در بتن می‌شود. اسپیسر باعث می‌شود که فاصله مناسبی بین میلگرد و سطح محیط بیرون بتن ایجاد شود.
اسپیسرها بر اساس جنس مواد، انواع متفاوتی را تشکیل می‌دهند. انواع بتنی، فلزی و پلاستیکی بسیار متداول می‌باشند. اسپیسر بتنی باید از استحکام و تراکم خوبی برخوردار باشد و عاری از تخلخل بوده و در برابر عوامل خورنده مقاوم باشد. این نوع اسپیسرها باید در شرایط معین از نظر طرح اختلاط، تراکم وعمل‌آوری curing تولید شوند. تولید کارگاهی این نوع اسپیسرها در هیچ جای دنیا رایج نیست و استانداردهای مربوطه بر تولید کنترل شده این قطعات تاکید دارند.

اسپیسرهای فلزی از انواع مفتول‌ها یا میلگردها با ضخامت‌های معین ساخته می‌شوند. این قطعات باید به شکل مناسب طوری طراحی شوند که میلگرد به راحتی بر روی آن سوار شود. باید توجه داشت که پایه‌های این اسپیسرها باید به اندازه مناسب با کاور پلاستیکی یا پوششهای مقاوم پوشش داده شوند. تولید و شکل‌پذیری سخت اسپیسرهای بتنی و فلزی باعث گران شدن این قطعات می‌شود، علاوه بر اینکه شکل این اسپیسرها ساده بوده و بخش گیره میلگرد آن شامل یک مفتولآرماتوربندیمی‌باشد که این مسئله مانع از این می‌شود که میلگرد به خوبی بر روی اسپیسر قرار گیرد.
اسپیسرهای پلاستیکی دسته دیگری از این قطعات می‌باشد که فرایند تولید آنها سریع بوده و در اشکال گوناگون قابل تولید می‌باشند. شکل‌پذیری آسانی داشته و در نتیجه از لحاظ اقتصادی ارزانترین نوع اسپیسر می‌باشند. طراحی اسپیسرها و نحوه استفاده از آنها در استاندارد BSI-۷۹۷۳ به طور کامل توضیح داده شده است.
اسپیسر‌های چرخی در ستون‌ها و دیوارهای بتنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر یک از اسپیسر‌های پلاستیکی با توجه به میزان بار تحملی و روش بتن ریزی برای قسمت خاصی از ساختمان طراحی گردیده و مناسب استفاده در همان بخش از ساختمان می باشد.

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است
گیلان - رشت - خیابان نیکمرام- بعد از کوچه مریم - پلاک 90     
 کد پستی : 66484-41557
 ایمیل : info@apss-co.ir      
تلفن  : 33551850-013 

© 2017 تمام حقوق این سایت برای آزماپی ستون سازه محفوظ است | طراحی شده:شرکت مهیانت شمال